Chaufførkort til Taxikort, flex og limousine

Med chaufførkortet kan du både få job inden for taxi, flex og limousine.

Dansk Befordrings Center er godkendt til at afholde et 82 timers kursus i stedet for de normale 74 timer. Det kommer vores kursister til gode, for det betyder at vi har ekstra god tid til at gennemgå teori og eksamensopgaver mere grundigt.

Vores kursister får adgang til www.turforlag.dk, hvor de kan træne sig op til eksamen ved at øve sig på samme slags opgaver, som de vil få stillet til den afsluttende eksamen. Bl.a. findes 90 spørgsmål til taxi.

Kommende hold

28. september – 12. oktober 2020, i alt 82 timer.

Undervisning alle hverdage kl. 8:00-15:30

Sprogkrav

For at kunne gennemføre uddannelsen til taxichauffør, skal du tale og forstå dansk på et niveau svarende til Danskuddannelse 2 (DU2). Det betyder at du skal have et tilstrækkeligt niveau i dansk til at kunne klare dig på det danske arbejdsmarked.

Chaufførkortet

 • Arbejdsret
 • Færdelslovgivning
 • Taxilovgivning
 • Arbejdsmiljø, herunder ergonomi
 • Befordring af særlige grupper
 • Konflikthåndtering og kommunikation
 • Kundeservice
 • Førstehjælp
 • Energirigtig og passagervenlig kørsel, brug af GPS
 • Repetition

Lektionsplan for taxi kvalifikationsuddannelse udfyldes af skolen. Bedømmelsesskema for praktisk prøve udfyldes af kørelæreren.

Hvilken retning vælger du?

Taxi – Så skal du bestå et kursus på ca. 6-8 timer ud over chaufførkortet. Hvert vognmandsfirma har deres egne kurser

Flex – så skal du bestå BAB1 og BAB2, i alt 2 dages kursus ud over chaufførkortet. Tages hos AMU-godkendt udbyder. For kursister, der vælger flex – er vi behjælpelige med tilmelding til BAB 1 og BAB 2. Dansk Befordrings Center søger aktuelt om AMU-godkendelse, så vi kan udbyde BAB 1 og BAB 2. Med Flex kan du blive chauffør inden for:

 • Flextrafik og offentlig servicetrafik med både bus og taxa
 • Sygetransport
 • Handicapkørsel

Kom i kontakt