Dansk Befordrings Center

Om virksomheden

Dansk Befordrings Center uddanner og leverer kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen. Vi uddanner chauffører, der yder den bedste service i branchen. Vi har et tæt samarbejde med branchen og et solidt netværk af aftagervirksomheder til vores kurser.

Vi giver jobgaranti inden for

Chauffør til varebil, Taxi og Flex

Firmaet ejes af Faisel Bhatti. Han har arbejdet inden for transportbranchen i 20 år – heraf ca. 14 år inden for taxi-branchen. Faisel er også transportleder og styrer biler inden for Flex. Han har et solidt netværk inden for transportbranchen, som han dagligt samarbejder med.

Kvalitetssikring:

Dansk Befordrings Center er godkendt af Trafikstyrelsen til at udbyde:

  • Grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse for førere af varebiler
  • Kvalifikationsuddannelse til udførelse af erhvervsmæssig persontransport
  • Uddannelse for transportledere i varebilsvirksomheder.

Godkendelse:

Godkendelse til at udbyde uddannelser for førere af varebiler og transportledere i varebilsvirksomheder.

Tilsyn:

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med godkendte uddannelsesudbydere, jf. § 54 l, i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Tilsynsrapport:

Seneste tilsyn med kvalifikationsuddannelsen til erhvervsmæssig persontransport, er udført af Færdselsstyrelsen pr. 10. juni 2020. Tilsynet er gennemført som eksamenstilsyn ved en afsluttende prøve:

“Færdselsstyrelsen vurderer at de kontrolledere forhold opfylder kravene til uddannelsessteder og kvalifikationsuddannelser i kapitel 6 i Bekendtgørelse om taxikørsel*.

Dette udløser bedømmelsen A, hvilket betyder at Færdselsstyrelsen har vurderet, at forholdene hos Dansk Befordringscenter og i den kontrollerede uddannelse er tilfredsstillende.” 

*Bekendtgørelse nr. 1244 af 26. november 2019.

Kom i kontakt