Dansk Befordrings Center

Om virksomheden

Dansk Befordrings Center er en virksomhed i udvikling. Vi uddanner vognmænd og chauffører, der yder den bedste service i branchen. Vi har indgående kendskab og tæt samarbejde med branchen.

Seriøs og landsdækkende udbyder

Vognmands- og chaufførkurser

Dansk Befordrings Center er en ud af ni udbydere i Danmark, der er godkendt til at udbyde kurser for godsvognmænd. Og en ud af seks udbydere, der er godkendt til at udyde kurser for Busvognmænd.  

Firmaet ejes af Faisel Bhatti. Han har arbejdet inden for transportbranchen i mere end 20 år – heraf ca. 14 år inden for taxi-branchen. 

Vi giver jobgaranti inden for

Chauffører til varebil, taxi og flex

Dansk Befordrings Center uddanner og leverer kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen. Vi samarbejder med jobcentre og tilbyder kurser til ledige med jobgaranti. Vi har et solidt netværk inden for transportbranchen, der aftager chauffører fra vores kurser.

Kvalitetssikring

Dansk Befordrings Center er godkendt af Trafikstyrelsen til at udbyde:

Godkendelse

Godkendelse til at udbyde uddannelser for førere af varebiler og transportledere i varebilsvirksomheder.

Tilsyn

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med godkendte uddannelsesudbydere, jf. § 54 l, i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Tilsynsrapport

Seneste tilsyn med kvalifikationsuddannelsen til erhvervsmæssig persontransport, er udført af Færdselsstyrelsen pr. 15. august 2022. Tilsynet er gennemført som eksamenstilsyn ved en afsluttende prøve:

“Færdselsstyrelsen vurderer at de kontrolledere forhold opfylder kravene til uddannelsessteder og kvalifikationsuddannelser i kapitel 6 i Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport*.

Dette udløser bedømmelsen A, hvilket betyder at Færdselsstyrelsen har vurderet, at forholdene hos Dansk Befordringscenter og i den kontrollerede uddannelse er tilfredsstillende.” 

Tilsynsrapport 22

*Bekendtgørelse nr. 322 af 30/03/2020