Godsvognmand

Dansk Befordringscenter tilbyder godsvognmandskurser i henhold til godskørselsloven, så du bliver klar til din rolle som godsvognmand.

Du skal have en vognmandstilladelse, hvis du vil transportere gods for andre (godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 tons. Med en vognmandstilladelse kan du stifte din egen vognmandsforretning.

En ”universaltilladelse” gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU. Tilladelsen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes.

Kursister må bruge tolk til afsluttende prøver.


Læs mere om os

Undervisning

Du får 144 timers undervisning i følgende emner

Efter endt kursus skal du bestå en skriftlig prøve og dermed dokumentere dine færdigheder. Prøven varer 4 timer og er opdelt i 2 dele:

  1. 60 multiple-choice spørgsmål
  2. Et antal opgaver (“cases”) inden for de områder, som godskørselsbekendtgørelsen omhandler

 

Der må anvendes tolkning til prøven.

Krav til vognmandstilladelse

For at blive godsvognmand skal du have en vognmandstilladelse. Følgende krav skal være opfyldt:

Pris

Godsvognmand kr. 19.995,00