Godsvognmand

Dansk Befordringscenter tilbyder godsvognmandskurser i henhold til godskørselsloven, så du bliver klar til din rolle som godsvognmand.

Du skal have en vognmandstilladelse, hvis du vil transportere gods for andre (godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller et vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 tons. Med en vognmandstilladelse kan du stifte din egen vognmandsforretning.

En ”universaltilladelse” gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU. Tilladelsen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes.

Kursister må bruge tolk til afsluttende prøver.

Undervisning

Du får 144 timers undervisning i følgende emner

 • Borgerlig ret
 • Handelsret
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Skattelovgivning
 • Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse
 • Adgang til markedet
 • Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften
 • Vejtrafiksikkerhed
 •  Chaufførvikarvirksomhed
 • Forhandlingsteknik
 • Trafiksikkerhedsledelse

Efter endt kursus skal du bestå en skriftlig prøve og dermed dokumentere dine færdigheder. Prøven varer 4 timer og er opdelt i 2 dele:

 1. 60 multiple-choice spørgsmål
 2. Et antal opgaver (“cases”) inden for de områder, som godskørselsbekendtgørelsen omhandler

 

Der må anvendes tolkning til prøven.

Merit – tidsbegrænset mulighed

Er du varebils-vognmand eller transportleder – og skal du køre med varebil til udlandet?

Ifølge EU´s nye vejpakke skal man have en International Varebil vognmandstilladelse, hvis man skal køre med varebil til udlandet. Færdselsstyrelsen har i den forbindelse indført en overgangsordning fra 21. maj 2022 og til udgangen af 2022.

Som erfaren varebilsvognmand kan du få MERIT for varebilsvognmandsuddannelsen og netop nu tage et lynkursus hos Dansk Befordrings Center. Efter bestået eksamen udstedes tilladelse og certifikat som:

 • International Varebil vognmand
 • Godstransport vognmand (Lastbil)


Lynkurset betyder besparelse i kursusgebyr og tid til undervisningen, som afhængig af kursistens teori-niveau er reduceret fra 3 uger til ganske få dage.

Bemærk: Når denne overgangsordning slutter sidst i 2022, kræver ovennævnte tilladelser igen et 3 ugers fuldt kursusforløb. Så har du planer om at blive godstransport vognmand, er det nu du skal slå til og tilmelde dig.

Krav til vognmandstilladelse

For at blive godsvognmand skal du have en vognmandstilladelse. Følgende krav skal være opfyldt:

 • Etableringskrav
 • Faglige kvalifikationer
 • Egenkapital
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel


Læs mere om div. krav til godkørsel på Færdselsstyrelsens hjemmeside: https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Godskoersel

Godskørselsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1051

Kom i kontakt