Busvognmand

Dansk Befordrings Center tilbyder busvognmandskursus, så du bliver klar til din rolle som busvognmand.

Du skal have en tilladelse, hvis du skal udføre erhvervsmæssig personbefordring. En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer inkl. føreren.

En ”universaltilladelse” til erhvervsmæssig buskørsel gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU. Tilladelsen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes.

Kursister må bruge tolk til afsluttende prøver.

Undervisning

Du får 144 timers undervisning i følgende emner:

 • Borgerlig ret
 • Handelsret
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Skattelovgivning
 • Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse
 • Adgang til markedet
 • Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften
 • Vejtrafiksikkerhed
 • Chaufførvikarvirksomhed
 • Busudlejning
 • Forhandlingsteknik
 • Trafiksikkerhedsledelse

Efter endt kursus skal du bestå en skriftlig prøve og dermed dokumentere dine færdigheder.

Der må anvendes tolkning til prøven.

Krav om vognmandstilladelse

For at få en busvognmandstilladelse skal følgende krav være opfyldt:

 • Etableringskrav
 • Faglige kvalifikationer
 • Egenkapital
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel

Læs mere om div. krav til buskørsel på Færdselsstyrelsens hjemmeside: https://fstyr.dk/da/Erhvervstransport/Buskoersel

Bekendtgørelse om buskørsel: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/241

Kom i kontakt