Dansk Befordrings Center

Nyheder

Dansk Befordrings Center udsender løbende nyheder om holdstart, events og nye tiltag i transportbranchen.

Kommende hold:
Vognmand til varebil

Vognmandskurser til varebil, i alt 37 timer

Næste hold: 6.-10. december 2021

Undervisning alle dage: kl. 8:00-16:00

Tilmelding: Ring 23980870 eller mail kontakt@danbcenter.dk

Kommende hold: Chauffør til varebil

Chauffør til varebil, i alt 22,2 timer: 

Nye datoer på vej…

Undervisning på engelsk.

Alle dage: Kl. 8:00-15:30

Læs mere om vores kurser og muligheder for jobgaranti her eller skriv til os på kontakt@danbcenter.dk

Kommende hold: Chaufførkort til Taxikort, flex og limousine

Chaufførkort til Taxikort, flex og limousine, i alt 82 timer:

Nye datoer på vej…

Undervisning alle dage 8:00-16:30

Tilmelding: Ring 23980870 eller mail kontakt@danbcenter.dk

Læs mere om vores kurser og muligheder for jobgaranti her 

Politisk enighed om at ændre taxiloven

Sprogkrav for optagelse på chaufføruddannelsen…

Parterne er enige om at fastholde niveauet for det krævede sprogkrav, men kræve, at ansøgerne forud for optagelse på chaufførkurset skal kunne fremlægge enten prøvebevis for bestået Prøve i dansk 2, bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk eller på anden vis kunne dokumentere at
beherske det danske sprog. Der skal dog være mulighed for dispensation i helt særlige tilfælde, hvor ansøgeren ikke er i besiddelse af dokumentation for sine danskkundskaber.

Dansk Befordrings Center informerer her på hjemmesiden, så snart nye ændringer træder i kraft. 

Læs aftalen her

Kom i kontakt